#1 : sát lực là gì trong lmht? những trang bị gia tăng sát lực