Sửa Lỗi Reallocated Sector Count

Chào các thánh.

Bạn đang xem: Sửa lỗi reallocated sector count

Em kiểm tra ổ cứng bị lỗi Reallocated sector count, thông số như hình dưới. Máy tiếp tục bị rét bên trên 50*C. Em kiểm tra bad sector thì lại ko thấy bad. vì thế là bị sao nhỉ? Mong các thánh chỉ giáo.

quý khách sẽ xem: Sửa lỗi reallocated sector count

","product_id":0,"type":0,"date":1465882097,"date_text":"4 nu0103m","link":"/hoidap/5527/590734/hoi-ve-loi-o-cung-quot-reallocated-sector-count-quot.html","num_reply":2,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"hactuvan5","name":"Hac Tu Van","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"hactuvan5 Ổ cứng của người sử dụng đang bị bad sectors số 5 kìa, vấn đề này đang khiến ổ ứng giảm kỹ năng đọc ghi, chúng ta xem xét đã khởi rượu cồn win đủng đỉnh hoặc đồ vật tuyệt bị delay. Về tài liệu thì chúng ta nên sao lưu lại ra phía bên ngoài liên tục cùng ví như rất có thể cần rứa ổ cứng new đi chúng ta. Nhỡ lúc nó bị tiêu diệt thì tài liệu... u1ed4 cu1ee9ng cu1ee7a bu1ea1n u0111ang bu1ecb bad sectors su1ed1 5 ku00eca, u0111iu1ec1u nu00e0y su1ebd khiu1ebfn u1ed5 u1ee9ng giu1ea3m khu1ea3 nu0103ng u0111u1ecdc ghi, bu1ea1n u0111u1ec3 u00fd su1ebd khu1edfi u0111u1ed9ng win chu1eadm hou1eb7c mu00e1y tốt bu1ecb delay.

Xem thêm: Truyện Ngược Là Gì ? Truyện Ngôn Tình Ngược Là Gì

Vu1ec1 du1eef liu1ec7u thu00ec bu1ea1n nu00ean sao lu01b0u ra ngou00e0i thu01b0u1eddng xuyu00ean vu00e0 nu1ebfu cu00f3 thu1ec3 nu00ean nắm u1ed5 cu1ee9ng mu1edbi u0111i bu1ea1n. Nhu1ee1 Khi nu00f3 chu1ebft thu00ec du1eef liu1ec7u...","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"4 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":590734,"user":{"id":1,"login_name":"ankhoi90","name":"An Khoi","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"ankhoi90 Cong Ton ThangTrả lời 4 năm kia Bác sắm 1 em SSD nhằm boot win, tận dụng tối đa HDD cũ cắn vào Caddy Bay mang đến nhân thể chưng
*

Bu00e1c tu1eadu 1 em SSD u0111u1ec3 boot win, tu1eadn du1ee5ng HDD cu0169 cu1eafm vu00e0o Caddy Bay mang lại tiu1ec7n bu00e1c :D","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"4 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":590734,"user":{"id":1,"login_name":"congtonthang90","name":"Cong Ton Thang","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"congtonthang90