TÀI LIỆU ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH

Bạn sẽ xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và sở hữu ngay bản đầy đủ của tư liệu tại đây (220.4 KB, 3 trang )


Bạn đang xem: Tài liệu đàm phán trong kinh doanh

trường Đại học tập Trà Vinh Page 1 Phụ lục 1ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Môn: Đàm phán trong kinh doanh1. Số tín chỉ/đvht: 02- Lý thuyết: 01- Thực hành: 012. Đối tượng học: Bậc học: Đại họcChuyên ngành: quản trị khiếp doanh.Hệ: thiết yếu qui, Liên thông.3. Điều khiếu nại tiên quyết/ tuy vậy hành: ao ước học môn học tập này sinh viên phải tích luỹ môn tư tưởng học đại cương và môn năng lực giao tiếp.4. Kim chỉ nam của môn học: sau khi học kết thúc môn học tập này sv sẽ:Kết quả học tậpPhân loại vẻ ngoài đánh giáLT THKQHT 1: ra mắt chung về trao đổi trong kinh doanh. X xkiểm tra viết & thuyết trình nhóm.KQHT 2: Trình bày ảnh hưởng của văn hoá dân tộc, văn hoá tổ chức và tính cách cá nhân đến đàm phán marketing .x xkiểm tra viết & thuyết trình nhóm.KQHT 3: trình diễn các mô hình đàm phán trong ghê doanh.x x
kiểm tra viết và thuyết trình nhóm.KQHT 4: Trình bày quy trình đàm phán thích hợp đồng thương mại dịch vụ quốc tế.x xkiểm tra viết và thuyết trình nhóm.5. Nội dung chi tiết môn học: 5.1 KQHT 1 (LT: 5 tiết, TH: 5 tiết): reviews chung về điều đình trong tởm doanh.+ nội dung 1.1: Trình bày một số khái niệm về đàm phán.+ câu chữ 1.2: Những nguyên lý trong đàm phán.+ câu chữ 1.3: những điểm cần để ý và những sai lạc cần né trong đàm phán kinh doanh.+ văn bản 1.4: các yếu tố tác động trong đàm phán. + nội dung 1.5: Nghệ thuật bảo vệ thành công trong đàm phán.Khoa kinh tế, Luật và Ngoại NgữTrường Đại học tập Trà Vinh Page 2 5.2 KQHT 2 (LT: 02 tiết, TH: 03 tiết): Trình bày tác động của văn hoá dân tộc, văn hoá tổ chức và tính cách cá nhân đến đàm phán kinh doanh.+ nội dung 2.1: Văn hoá dân tộc, văn hoá tổ chức triển khai và tích cách cá nhân.+ văn bản 2.2: quan hệ giữa văn hoá dân tộc, văn hoá tổ chức và tích giải pháp cá nhân.+ ngôn từ 2.3: Ảnh hưởng của những văn hoá dân tộc, văn hoá tổ chức và tích bí quyết cá nhân.5.2 KQHT 3 (LT: 05 tiết, TH: 10 tiết): trình bày các mô hình đàm phán trong ghê doanh.+ câu chữ 3.1: trình làng tổng quát lác về quy mô đàm phán.+ nội dung 3.2: Một số quy mô đàm phán điển hình.+ ngôn từ 3.3: các kiểu đàm phán.+ ngôn từ 3.4: Đàm phán theo phong cách “Nguyên tắc” .

Xem thêm: Kỷ Mão 1999 Là Năm Con Gì, Hợp Màu Gì, Phong Thủy Hợp Hướng Nào?

5.2 KQHT 4 (LT: 03 tiết, TH: 12 tiết): Trình bày quy trình đàm phán đúng theo đồng dịch vụ thương mại quốc tế.+ ngôn từ 4.1: Giai đoạn chuẩn chỉnh bị.+ ngôn từ 4.2: tiến độ tiếp xúc.+ nội dung 4.3: tiến trình đàm phán.+ văn bản 4.4: Giai đoạn kết thúc đàm phán-ký phối kết hợp đồng.+ câu chữ 4.5: tiến độ rút kinh nghiệm .6. Đánh giá: Tiêu chuẩn đánh giá bán Sinh viên- Điểm thừa trình: 50% (theo luật pháp hiện hành) + trình diễn nhóm: 30%+ chất vấn viết: 20%- Điểm kết thúc: kiểm soát viết 50%  Nội dung reviews cuối môn học: từ bỏ KQHT 1 mang đến KQHT 47. Tài liệu học tập - Sách, giáo trình chính: Khoa tởm tế, Luật & Ngoại NgữTrường Đại học Trà Vinh Page 3 + GS. TS. Đoàn Thị Hồng Vân, Đàm phán trong marketing quốc tế, NXB Lao Động- xóm hội, 2009.- Sách tham khảo: + PGS. TS. Hoàng Đức Thân, Giáo trình thanh toán và hiệp thương kinh doanh. NXB Thống kê, 2001.+ Nguyễn Xuân Thơm (chủ biên), Nguyễn Văn Hồng, kỹ thuật đàm phán thương mại quốc tế, Trung tâm thông tin thư viện Đại học tổ quốc Hà Nội, 2001. Trà Vinh, ngày tháng năm 2012 TRUNG TÂM HT-PT DẠY & HỌCKhoa kinh tế, Luật & Ngoại NgữBộ môn KT-QKDNguyễn Thanh Hùng