THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TRỰC THUỘC CHI NHÁNH