Tã¬m ä‘ối tã¡c kinh doanh nhæ°á»£ng quyền gia cã´ng sản xuất t7/2021