Trong mô hình dữ liệu quan hệ khóa là gì và tại sao cần có khóa

Nội dung của bài xích 10: Cơ sở tài liệu quan hệ bên dưới đây, những em đã được khám phá về khái niệm quy mô dữ liệu quan hệ và các đặc trưng cơ bản của …


*

Nội dung của Bài 10: Cơ sở tài liệu quan hệ dưới đây, những em vẫn được khám phá về khái niệm mô hình tài liệu quan hệ và các đặc trưng cơ phiên bản của mô hình này; khái niệm cơ sở dữ liệu quan hệ, khóaliên kết giữa các bảng. Mời những em cùng theo dõi nội dung cụ thể của bài học.

Bạn đang xem: Trong mô hình dữ liệu quan hệ khóa là gì và tại sao cần có khóa

Đang xem: Trong quy mô dữ liệu tình dục khóa là gì

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1.Mô hình dữ liệu

1.2.Mô hình tài liệu quan hệ

1.3. Cơ sở dữ liệu quan hệ

1.4.Khóavà liên kết giữa những bảng

2. Bài bác tập minh họa

3. Luyện tập Bài 10 Tin học 12

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài bác tập SGK

4. Hỏi đápBài 10 Tin học tập 12

Mô hình dữ liệu là 1 trong những tập khái niệm dùng để mô tả cấu trúc dữ liệu, các làm việc dữ liệu, những ràng buộc dữ liệu của một CSDL.

Theo các mức mô tả chi tiết về CSDL, có thể phân phân chia các mô hình dữ liệu thành hai loại:

Mô hình lôgic(còn gọi là mô hình dữ liệu bậc cao) cho biểu hiện CSDL ở mức khái niệm với mức size nhìn, mô tả thực chất lôgic của tài liệu được lưu trữ; Mô hình đồ lí(còn gọi là mô hình dữ liệu bậc thấp) cho trình bày CSDL tại mức vật lí, trả lời cho thắc mắc “Dữ liệu được lưu lại trữ như vậy nào?”.

Có nhiều quy mô dữ liệu bậc cao nhưng tại chỗ này ta chỉ đề cập mang đến mô hình dữ liệu quan hệ vì cho tới nay đó là mô hình phổ trở nên nhất trong thực tế xây dựng những ứng dụng CSDL.

1.2. Quy mô dữ liệu quan tiền hệ

Mô hình dữ liệu quan hệ (gọi tắt là mô hình quan liêu hệ) được E. F. Codd khuyến cáo năm 1970. Trong khoảng ba mươi năm trở về đây, những hệ CSDL xây dừng theo quy mô quan hệ được dùng rất phổ biến.

Trong quy mô quan hệ:

Về phương diện cấu trúc: dữ liệu được thể hiện trong số bảng. Mỗi bảng bao gồm các hàng với các cột thể hiện thông tin về một chủ thể. Các cột biểu thị các ở trong tính của cửa hàng và thương hiệu cột thường là tên gọi của nằm trong tính. Mỗi hàng biểu lộ cho một cá thể, gồm một bộ các giá trị tương ứng với các cột. Về mặt thao tác trên dữ liệu: rất có thể cập nhật dữ liệu như thêm, xóahay sửa bản ghi trong một bảng. Các kết quả tìm kiếm kiếm thông tin qua truy nã vấn dữ liệu đã có được nhờ thực hiện các thao tác trên dữ liệu. Về mặt các ràng buộc dữ liệu:Dữ liệu trong số bảng yêu cầu thoả mãn một số trong những ràng buộc. Chẳng hạn, không được có hai cỗ nào vào một bảng như thể nhau trả toàn.


1.3. Cơ sở dữ liệu quan hệ

a. định nghĩa Cơ sở tài liệu được gây ra dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ call là cơ sở dữ liệu quan hệ. Hệ QTCSDL dùng để làm tạo lập, update và khai thác CSDL quan lại hệ hotline là hệ QTCSDL quan liêu hệ. B.Các đặc trưng của một quan hệ tình dục

Một dục tình trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ có những đặc trưng chủ yếu sau:

từng quan hệ mang tên để rõ ràng với cácquan hệkhác; Cácbộlà duy nhất và không sáng tỏ thứ tự; Mỗithuộc tínhcó tên minh bạch và không phân minh thứ tự; Quan hệkhông cóthuộc tính đa trịhayphức hợp.

Thuộc tính nhiều trị: 1 nằm trong tính tương ứng trong vô số nhiều bộ giá chỉ trị;

Phức hợp: Một ở trong tính tất cả 2 giá chỉ trị.

Lưu ý:

quan hệ là bảng; trực thuộc tính là trường (cột); cỗ là phiên bản ghi (hàng).

1.4.Khóavà link giữa các bảng

a. Khóa Khoá của một bảng là 1 trong những tập thuộc tính tất cả một hay như là 1 số trực thuộc tính của bảng gồm hai tính chất: không có hai bộ (khác nhau) trong bảng có mức giá trị cân nhau trên khoá. Không tồn tại tập con thực sự như thế nào của tập trực thuộc tính này có tính chất. B. Khóa chủ yếu Một bảng bao gồm thể có khá nhiều khóa. Trong số khóacủa một bảng tín đồ ta thường lựa chọn (chỉ định) một khóalàm khoá chính (primary key). Trong một hệ QTCSDL quan lại hệ, khi nhập dữ liệu cho một bảng, giá trị của mọi bộ tại khóa chủ yếu không được nhằm trống. Các hệ QTCSDL quan hệ nam nữ kiểm soát điều ấy và bảo đảm an toàn sự đồng điệu dữ liệu, kị trường hợp thông tin về một đối tượng người sử dụng xuất hiện nay hơn một lượt sau những cập nhật dữ liệu. Trong mô hình quan hệ, ràng buộc vì thế về dữ liệu còn gọi là ràng buộc trọn vẹn thực thể (hay gọi ngắn gọn là ràng buộc khóa).


Chú ý:

từng bảng có tối thiểu một khóa. Việc xác minh khoá phụ thuộc vào vào quan hệ giới tính lôgic của các dữ liệu chứ không dựa vào vào giá trị các dữ liệu. Nên lựa chọn khoá đó là khoá có ít ở trong tính nhất. C. Links giữa những bảng

Thực chất sự links giữa những bảng là dựa trên thuộc tính khóa.

Bài tập minh họa

Dạng 1:Mô hình tài liệu quan hệ

Câu 1

Chỉ ra những điều kiện trong mô hình dữ liệu quan hệ giới tính Ql_hoctap

*

Hình 1. Quy mô dữ liệu quan hệQl_hoctap

Gợi ý trả lời:

kết cấu dữ liệu: là các bảng dữ liệu, bảng hoc_sinh, Mon_hoc, Bang_diem tất cả có các trường dữ liệu, các phiên bản ghi. Những ràng buộc: khoá chính, trong bảng hoc_sinh thì tài liệu trong trường khoá đó là duy nhất. Các thao tác cập nhật dữ liệu (thêm, sửa, xoá), khai quật dữ liệu, thống kê dữ liệu theo một đk nào đó, hoàn toàn có thể thực hiện trên một bảng hoặc nhiều bảng.

Dạng 2:Cơ sở dữ liệu quan hệ

Câu 2

Trong csdl quan hệ Ql_hoctap ở lấy ví dụ như trên (ví dụ 1),xác định quan hệ, thuộc tínhbộ.

Gợi ý trả lời:

quan hệ giới tính Hoc_sinh Có những thuộc tính: ma_hoc_sinh, Ho_dem, Ten. Bởi lớp bao gồm 50HS nên gồm 50 bộ, bộ thứ 10 là Câu 3

Trong cơ sở dữ liệu quan hệ Ql_thuvien dưới đây,xác định thuộc tính đa trị và phức hợp.

*

Hình 2. Cửa hàng dữ liệuquan hệQl_thuvien

Gợi ý trả lời:

Bảng tất cả thuộc tính đa trị Số thẻ Mã số sách Ngày mượn Ngày trả TV_02

TO-012

TN-102

…..

Bảng 1.Bảng gồm thuộc tính nhiều trị

Vì cực hiếm Số thẻ TV_02 có 2 cỗ giá trị

Bảng bao gồm thuộc tính phức hợp

Số thẻ Mã số sách Ngày mượn trả Ngày mượn Ngày trả …..

Bảng 2.Bảng gồm thuộc tínhphức hợp

Ngày mượn trả bao gồm 2 cột Ngày mượnNgày trả.

Xem thêm: Khái Niệm Về Truyền Thuyết Là Gì Lớp 6, Truyền Thuyết Là Gì


3. Luyện tập Bài 10 Tin học tập 12

Sau khi học xong Bài 10: Cơ sở tài liệu quan hệ, những em đề nghị nắm vững các nội dung trọn tâm:

Khái niệm mô hình dữ liệu; Khái niệm mô hình dữ liệu quan hệ và các đặt trưng cơ bạn dạng của tế bào hìnhdữ liệu quan tiền hệ; nhì loại mô hình dữ liệu: quy mô lôgic và mô hình vật lí; tư tưởng CSDL quan liêu hệ, khóa, khóa chính và link giữa các bảng.

3.1. Trắc nghiệm

Các em hoàn toàn có thể hệ thống lại nội dung kiến thức và kỹ năng đã học được thông qua bài kiểm traTrắc nghiệm Tin học 12 bài 10cực hay tất cả đáp án và giải mã chi tiết.

Câu 1:

Mô hình phổ biến để chế tạo CSDL tình dục là:

A. Mô hình phân cấp B. Mô hình dữ liệu quan hệ giới tính C. Mô hình hướng đối tượng người tiêu dùng D. Quy mô cơ sỡ quan hệ giới tính

Câu 2:

Các khái niệm dùng để làm mô tả những yếu tố nào sẽ tạo thành mô hình dữ liệu quan hệ?

A. Kết cấu dữ liệu B. Các ràng buộc tài liệu C. Những thao tác, phép toán trên dữ liệu D. Tất cả câu bên trên

Câu 3:

Thao tác bên trên dữ liệu rất có thể là:

A. Sửa bạn dạng ghi B. Thêm bản ghi C. Xoá bản ghi D. Tất cả đáp án bên trên

3.2. Bài xích tập SGK

bài tập 1 trang 86 SGK Tin học 12

bài bác tập 2 trang 86 SGK Tin học tập 12

bài tập 3 trang 86 SGK Tin học tập 12

4. Hỏi đáp bài bác 10 Tin học tập 12

Trong quy trình học tập nếu như có vướng mắc hay bắt buộc trợ góp gì thì các em hãy phản hồi ở mụcHỏi đáp, cộng đồng Tin họcpaydayloanssqa.com sẽ cung ứng cho những em một phương pháp nhanh chóng!