VIẾT LẠI CÂU MỆNH ĐỀ QUAN HỆ

Bài viết dưới đây để giúp đỡ người học rất có thể hiểu và phân biệt những đại từ quan hệ tình dục trong tiếng Anh kèm theo bài tập áp dụng có giải đưa ra tiết
*

Đại từ quan hệ là một trong mảng loài kiến thức quan trọng đặc biệt giúp fan học gọi sâu với rõ mệnh đề quan hệ nam nữ hơn. Vị vậy nội dung bài viết sau đã phân tích đại từ dục tình dưới tác dụng của chúng trong mệnh đề quan hệ để bạn học bao gồm cơ sở để hiểu và thực hiện đại từ quan liêu hệ đến đúng. Người học nên thực hành làm những bài tập trong bài để nắm kỹ năng vững xoàn hơn.

Bạn đang xem: Viết lại câu mệnh đề quan hệ

Mệnh đề quan hệ là gì?

Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) là 1 dạng mệnh đề phụ thuộc. Nó bao gồm chủ ngữ, cồn từ nhưng không thể đứng chủ quyền làm một câu. Đôi khi mệnh đề quan tiền hệ còn gọi là mệnh đề tính ngữ (adjective clause) bởi vì nó có chức năng như một tính từ:bổ sung thông tin (bổ nghĩa) cho một danh từ vào câu.Mệnh đề tình dục đượcluôn được bắt đầu bởi một đại từ quan hệ(relative pronoun).

Các một số loại mệnh đề quan lại hệ

Có hai một số loại mệnh đề quan hệ tình dục chính:

Mệnh đề quan lại hệ khẳng định (defining relative clause)

Mệnh đề quan hệ giới tính không xác minh (non-defining relative clause)

*

Mệnh đề quan lại hệ xác định (Defining Clause)

Chức năng:

Mệnh đề quan tiền hệ xác định chứa thông tin làm rõ cho danh từ bỏ đứng trước nó. Nghĩa của câu sẽ không còn đủ nếu như thiếu mệnh đề tình dục xác định.

Không bao gồm dấu “,”

Ví dụ: The man who is sitting next to lớn you is handsome. (Người bầy ông đang ngồi cạnh bạn thì đẹp nhất trai)

Nếu không có mệnh đề quan hệ nam nữ “who is sitting next to lớn you” thì không xác minh được “the man” là ai

Mệnh đề tình dục không xác định (Non-defining Clause)

Chức năng:

Mệnh đề tình dục không khẳng định đưa thêm thông tin cho danh từ đứng trước nó. Nghĩa của câu vẫn đủ nếu không tồn tại mệnh đề quan hệ không xác định.

Có vệt “,”

Ví dụ: Rosie, who is sitting next to you, is beautiful (Rosie, người đang ngồi canh bạn, thì xinh đẹp.)

Nếu không tồn tại mệnh đề quan hệ “who is sitting next to lớn you” thì Rosie vẫn là một trong những danh trường đoản cú xác định.

Đại từ quan tiền hệ

Đại từ quan lại hệ khởi đầu mệnh đề quan liêu hệ. Đại từ quan hệ tình dục mà fan học sử dụng phụ thuộc vào vào câu hỏi người học sẽ đề cập đến đối tượng nào và một số loại mệnh đề quan hệ nam nữ (Cambridge Grammar Dictionary). Việc phân biệt những đại từ quan hệ vẫn dựa vào tính năng của nó trong câu.

Đại từ quan lại hệ thay thế cho danh từ vào vai trò cai quản ngữ, tân ngữ trong câu

Who – các loại mệnh đề quan lại hệ xác định và mệnh đề quan hệ tình dục không xác định.

Thay nạm cho danh từ chỉ fan và đôi khi là thú nuôi đóng vai trò làm chủ ngữ

Ví dụ:The boy who is wearing a green jacket is my younger brother. (Cậu nhỏ nhắn người nhưng đang mang một chiếc áo khoác bên ngoài xanh là em trai tôi.)

Trong mệnh đề quan hệ “who is wearing a green jacket”, đại từ quan hệ tình dục “who” thay thế cho “the boy” với đóng vai trò làm chủ ngữ trong câu.

Whom – loại mệnh đề quan tiền hệ khẳng định và mệnh đề tình dục không xác định.

Thay nạm cho danh trường đoản cú chỉ tín đồ đóng vai trò có tác dụng tân ngữ

Ví dụ: Mai likes the man whom I met at the các buổi tiệc nhỏ last night. (Mai thích anh chàng mà tôi chạm mặt tối qua trên buổi tiệc)

Trong mệnh đề dục tình “whom I met at the các buổi tiệc nhỏ last night”, đại từ dục tình “whom” thay thế cho “the man” nhập vai trò làm cho tân ngữ ứng với công ty ngữ “I” và rượu cồn từ “met”

Which – các loại mệnh đề quan tiền hệ xác định và mệnh đề quan hệ nam nữ không xác định.

Thay cố kỉnh cho danh từ bỏ chỉ vật đóng vai trò cai quản ngữ hoặc tân ngữ.

Ví dụ: We have seen a lot of changeswhichare good for business.

Trong mệnh đề quan hệ nam nữ “whichare good for business.”, đại từ quan hệ giới tính “which” sửa chữa cho “changes” – danh từ bỏ chỉ thiết bị đóng vai trò cai quản ngữ trong câu

Ví dụ: It was the same picture which I saw yesterday. (Đó là bức tranh mà tôi đang thấy hôm qua.)

Trong mệnh đề quan hệ là “which I saw yesterday.”, đại từ tình dục “which” sửa chữa cho “the same picture” – danh trường đoản cú chỉ đồ vật đóng vai trò có tác dụng tân ngữ vào câu ứng với nhà ngữ “I” và động từ “saw”.

Thay cố kỉnh cho nghĩa của cả mệnh đề phía trước cùng được bóc ra vì chưng dấu phẩy.

Ví dụ: Lan got the low mark in the Math, which made her parents sad. (Lan bị điểm nhát môn toán, điều này khiến cho cho phụ huynh cô ấy buồn.)

Trong mệnh đề quan hệ nam nữ “which made her parents sad.”, đại từ quan hệ nam nữ “which” ngơi nghỉ đây không chỉ có thay vắt cho “low mark in the Math” do điểm nhát môn Toán không khiến bố mẹ Lan bi lụy mà việc Lan bị điểm kém môn Toán mới khiến cho bố mẹ Lan bi ai vì vậy “which” sẽ nỗ lực thế cho tất cả mệnh đề đứng trước nó.

That – một số loại mệnh đề quan hệ giới tính xác định

Thay cố cho “who”, “whom”, “which” trong mệnh đề quan hệ tình dục chỉ người, động vật hoang dã và sự vật. That chỉ được giới hạn trong mệnh đề tình dục xác định. That đang ít trọng thể hơn “who”, “whom” và “which”

Ví dụ:

The boy who/that is wearing a green jacket is my younger brother. (Cậu bé xíu người mà đang mặc một chiếc áo khoác bên ngoài xanh là em trai tôi.)

It was the same picture which/that I saw yesterday. (Đó là bức tranh mà tôi vẫn thấy hôm qua.)

Mai likes the man whom I met at the party last night. (Mai thích chàng trai mà tôi gặp tối qua trên buổi tiệc)

Whose – nhiều loại mệnh đề quan liêu hệ khẳng định - Đại từ quan liêu hệ thay thế sửa chữa cho trường đoản cú chỉ sở hữu

Thay cố kỉnh cho trường đoản cú chỉ sở hữu của bạn hoặc vật dụng trong câu. Vày vậy, whose thường xuyên đứng ngay trước danh từ.

Ví dụ: He’s marrying a girl whose family don’t seem to lượt thích him. (Anh ta cưới một cô nàng người mà gia đình của cô ấy bên cạnh đó không phù hợp anh ta.)

Trong mệnh đề quan hệ nam nữ “whose family don’t seem to like him.”, đại từ quan hệ giới tính “whose” sửa chữa cho sự sở hữu “her” – của cô ta.

Để có tác dụng rõ tính năng của Whose, người sáng tác sẽ so sánh câu như sau: “family” là công ty ngữ, động từ là “don’t like”, tân ngữ là “him” và từ cần thay thế sửa chữa là “girl”. Danh từ đứng ngay phía sau là “family” cùng nếu viết đủ đã là “her family or the girl’s family” cũng chính vì vậy câu thiếu cài đặt và “whose vào vai trò sửa chữa thay thế cho sự cài trong câu này.

Đại từ quan liêu hệ sửa chữa cho từ, nhiều từ đóng vai trò làm trạng ngữ vào câu

Where

Thay nạm cho từ, cụm từ vào vai trò làm trạng trường đoản cú chỉ nơi chốn trong câu.

Ví dụ: I know a restaurant where the food is excellent. (Tôi biết một quán ăn nơi mà gồm món nạp năng lượng tuyệt hảo.)

Trong mệnh đề quan hệ tình dục “where the food is excellent.”, đại từ tình dục “where” núm cho trạng tự chỉ nơi chốn “in the restaurant” vì câu nếu viết đây đủ sẽ là “the food in the restaurant is excellent” bởi vậy “where” tại chỗ này không đơn giản và dễ dàng chỉ là thay thế cho “restaurant” mà thế thế cho tất cả cụm chỉ xứ sở “in the restaurant”

When

Thay rứa cho từ, các từ vào vai trò có tác dụng trạng tự chỉ thời gian trong câu.

Trong mệnh đề quan hệ nam nữ “when I was born”, đại từ dục tình “when” sửa chữa cho cụm trạng trường đoản cú chỉ thời hạn “on 17th of June, 1995 bởi vì câu ví như viết rất đầy đủ sẽ là “I was born on 17th of June, 1995” do vậy when ở đây thay thế cho tất cả cụm chỉ thời gian là “on 17th of June, 1995”

Why

Thay cố cho trạng tự chỉ lý do.

Ví dụ: bởi vì you know the reason why the cửa hàng is closed today? (Bạn có biết tại sao vì sao mà từ bây giờ cửa hàng tạm dừng hoạt động không?

Trong mệnh đề tình dục “why the cửa hàng is closed today?”, đại từ tình dục “why” thay thế cho cụm từ chỉ nguyên nhân “for the reason” do câu này nếu như viết đủ đã là “Do you know the reason. The cửa hàng is closed today for that reason.”

Đại từ quan hệ nam nữ kép

Đại từ quan hệ giới tính kép là đại từ tình dục được sử dụng với công dụng kép:

Hoạt động như một chủ ngữ, tân ngữ hoặc trạng ngữ vào mệnh đề của câu

Whoever (Bất cứ ai)

Thay thế cho tất cả những người có ít nhất một chức năng quản lý ngữ

Ví dụ:Whoevercomes khổng lồ see me, ask them to wait. (Bất cứ ai đến gặp tôi, bảo họ đợi.)

Trong mệnh đề quan hệ “Whoever comes lớn see me”, “whoever” nhập vai trò cai quản ngữ mang lại câu đồng thời làm cho liên tự nối mệnh đề “Whoevercomes to see me” cùng với phần còn lại của câu.

Whomever (Bất cứ ai)

Thay thế cho những người có ít nhất một tác dụng làm tân ngữ

Ví dụ: Whomever you hire will be fine with me. (Cho dù bạn thuê ai thì tôi đông đảo thấy ổn.)

Trong mệnh đề quan hệ nam nữ “Whomever you hire”, đại từ quan hệ “whomever” thay thế cho tân ngữ ứng với công ty ngữ “I” và rượu cồn từ “hire” đồng thời là liên từ để nối “you hire” cùng với phần sót lại của câu.

Whichever (Bất cứ loại gì)

Thay vắt cho tân ngữ, công ty ngữ chỉ vật bao gồm sự lựa chọn

Ví dụ: Whichever train you take from here, you will end at Charing Cross station. (Cho dù bạn đi chuyến tàu nào tại chỗ này thì các bạn đều sẽ đến ga Charing Cross.)

Trong mệnh đề quan hệ giới tính “Whichever train you take from here”, đại từ quan hệ nam nữ “whichever” sửa chữa thay thế cho tân ngữ “train” ứng với công ty ngữ “you” và cồn từ “take” bên cạnh đó là liên từ nhằm nối “you take from here” với phần còn sót lại của câu.

Whatever (Bất cứ điều gì)

Thay thay cho tân ngữ, công ty ngữ chỉ vật

Ví dụ: Pinkie will be successful at whatever she chooses to vày in life. (Pinkie đang thành công cho dù cô ấy chọn làm những gì đi nữa.)

Trong mệnh đề quan hệ nam nữ “Whatever she chooses”, đại từ dục tình “whatever” thay thế sửa chữa cho tân ngữ ứng sinh hoạt câu mệnh đề vùng trước ứng với nhà ngữ “Pinkie” và động từ “will be sucessful at” mặt khác là tân ngữ mang lại mệnh đề phía đằng sau ứng với nhà ngữ “she” và rượu cồn từ “chooses khổng lồ do”.

Whenever (Bất cứ lúc nào)

Thay cố gắng cho tân ngữ, công ty ngữ chỉ vật có sự lựa chọn

Ví dụ: Whichever train you take from here, you will over at Charing Cross station. (Cho dù bạn đi chuyến tàu nào ở chỗ này thì chúng ta đều sẽ đến ga Charing Cross.)

Trong mệnh đề quan hệ tình dục “Whichever train you take from here”, đại từ quan hệ tình dục “whichever” thay thế sửa chữa cho tân ngữ “train” ứng với nhà ngữ “you” và hễ từ “take” bên cạnh đó là liên từ nhằm nối “you take from here” với phần còn lại của câu.

Wherever (Bất cứ địa điểm đâu)

Thay ráng cho trạng từ bỏ chỉ vị trí chốn

Ví dụ: Whereveryou go, I will follow you. (Cho dù các bạn đi đâu, tôi sẽ theo bạn.)

Trong mệnh đề tình dục “Wherever you go”, đại từ dục tình “whereever” thay thế cho trạng tự chỉ nơi chốn đồng thời là liên từ nhằm nối “you go” cùng với phần còn lại của câu.

Chú ý: trong văn nói thân mật, rất nhiều liên tự này đôi khi được thực hiện như câu vấn đáp ngắn.

Ví dụ:

‘When should I come?’ ‘Whenever‘. (= Whenever you like)

‘Tea or coffee?’ ‘Whichever’. (= I don’t mind.)

*

Đại từ quan liêu hệ với giới từ

Khi vào câu sử dụng đại từ quan hệ “whom” hoặc “which” gồm chứa giới từ, giới từ có thể đảo lên đứng trước những đại từ quan hệ giới tính này hoặc nghỉ ngơi cuối mệnh đề quan tiền hệ.

Ví dụ:

I had an uncle in Germany, from whom I inherited a bit of money. We bought a chainsaw, with which we cut up all the wood. (Tôi gồm một tín đồ chú sống Đức. Tôi được hưởng một ít chi phí thừa kế từ chú ấy. Công ty chúng tôi mua một cái cưa, chúng tôi dùng mẫu cưa kia để cắt hết gỗ)

Viết lại: I had an uncle in Germany, whom I inherited a bit of money from. We bought a chainsaw, which we cut all the wood up with.

Tuy nhiên, trong trường vừa lòng câu tất cả chứa đại từ quan hệ “who” cùng “that”, bạn học không được đẩy giới từ bỏ lên trước chúng.

Ví dụ:

Câu đúng: We’ve gotsome tennis ballsthatyou can playwith. (Chúng tôi tất cả vài trái bóng tennis mà chúng ta có thể lấy chơi.)

Câu sai: We’ve gotsome tennis ballswith thatyou can play.

Ví dụ:

Câu đúng: It wasCathwhoLan gave the keys to. (Là Cath fan mà Lan sẽ đưa chìa khóa cho.)

Câu sai: It wasCathto whoLan gave the keys.

Đại từ quan hệ giới tính “where” với “when” rất có thể được viết thành giới từ bỏ + đại từ quan hệ “which”.

Ví dụ 1:

Câu gốc: The hotel wasn’t very clean. We stayed at that hotel.

Viết lại: The khách sạn where we stayed wasn’t very clean. (Khách sạn mà cửa hàng chúng tôi ở thì không thật sạch lắm.)

Viết lại: The khách sạn at which we stayed wasn’t very clean.

Ví dụ 2:

Câu gốc: vày you still remember the day? We first met on that day.

Viết lại: bởi vì you still remember the day when we first met. (Cậu còn nhớ ngày trước tiên mà bọn họ gặp nhau không?)

Viết lại bởi vì you still remember the day on which we first met.

Một số lưu ý khi sử dụng mệnh đề quan lại hệ

Dùng that vào một số cấu tạo cố định

Ví dụ:

Khi có danh từ các thành phần hỗn hợp chỉ fan và vật: He and his dog that have been together for 10 years are very famous in my hometown. (Anh ta cùng chú chó của chính bản thân mình đã bên nhau được 10 năm rồi. Hai lũ họ rất khét tiếng ở quê tôi.)

Dùng cùng với danh từ bất định: nothing, everything, something: She blamed herself foreverythingthathad happened. (Cô ấy đổ lỗi cho bản thân mình vì chưng mọi chuyện vẫn xảy ra)

Dùng với đối chiếu nhất: The Wimbledon men’s final was the best game of tennisthatI’ve ever seen. (Trận phổ biến kết giải Wimbledon dành riêng cho nam là cuộc chiến tennis giỏi nhất cơ mà tôi từng xem.)

Lưu ý phân biệt những đại từ quan tiền hệ: luôn luôn để đại từ quan hệ nam nữ ngay gần kề danh từ mà nó thay thế để kiêng gây phát âm sai nghĩa và sự mơ hồ không buộc phải thiết.

Ví dụ:

Sai: I wore a ghost costume on Halloween Day, which is so scary.

Đúng: I wore a ghost costume which is so scary on Halloween Day. (Tôi khoác một bộ phục trang ma khá đáng sợ vào trong ngày Halloween.)

Trong phiên bạn dạng sai, fan đọc có thể không sáng tỏ được hoặc phát âm nhầm là ngày “Ngày Halloween đáng sợ” thay do “bộ trang phục make up đáng sợ”. Vày vậy, để tăng tính rõ ràng hãy nhằm đại từ quan hệ tình dục ngay sau danh từ nhưng mà nó chũm thế.

Mệnh đề quan tiền hệ bửa nghĩa mang lại (cụm) danh từ như thế nào thì nên đứng ngay lập tức sau (cụm) danh tự đó.

*

Đảm bảo mỗi mệnh đề phải có đầy đủ thành phần công ty ngữ và đụng từ/cụm đụng từ và có thể sắp xếp lại thành các câu đơn tách biệt gồm nghĩa.

*

Ví dụ:

That is the man who lives next door lớn me.

My grandmother, who has just turned 80, is very healthy và active.

Phân biệt những đại từ quan hệ rất dễ gây nên nhầm lẫn

Đại từ quan hệ nam nữ Where và which

Where sửa chữa cho từ, cụm từ đóng vai trò có tác dụng trạng từ chỉ xứ sở trong câu còn which thay thế sửa chữa cho danh từ bỏ chỉ vật, động vật đóng vai trò có tác dụng tân ngữ hoặc chủ ngữ vào câu.

Ví dụ 1: Hanoi………………I was born is a beautiful city. (Hà Nội nơi tôi sinh ra là 1 trong những thành phố xinh đẹp.)

A. Which

B. Where

Ví dụ 2: Hanoi…………….has a lot of historical sites is a beautiful city. (Hà Nội nơi có tương đối nhiều di tích lịch sử vẻ vang là một tp xinh đẹp.)

A. Which

B. Where

Trong ví dụ như một, câu phía sau nếu được viết tương đối đầy đủ sẽ là “I was born in Hanoi”. Vị câu thiếu trạng trường đoản cú chỉ nơi chốn nên giải đáp đúng đang là “where”. Trong ví dụ hai, câu phía sau ví như được viết không hề thiếu sẽ là “Hanoi has a lot of historical sites”. Do câu thiếu nhà ngữ đề nghị đáp án đúng sẽ là “which”.

Đại từ dục tình When và which

*

When thay thế sửa chữa cho từ, nhiều từ nhập vai trò có tác dụng trạng từ chỉ thời trong câu còn which thay thế sửa chữa cho danh trường đoản cú chỉ vật, động vật đóng vai trò làm cho tân ngữ hoặc nhà ngữ vào câu.

Ví dụ 1: My father was born on the 2nd of September……………is the Dependence Day in Vietnam. (Cha tôi sinh ngày mùng 2 tháng 9, ngày Quốc Khánh của Việt Nam.)

A. When

B. Which

Ví dụ 2: The 2nd of September is the day ……………my father was born. (Ngày mùng nhị tháng chín là ngày cha tôi ra đời.)

A. When

B. Which

Trong ví dụ một câu phía sau nếu được viết đầy đủ sẽ là “The 2nd of September is the Dependence Day in Vietnam.” vày vậy câu này thiếu công ty ngữ buộc phải dùng which. Trong ví dụ hai câu phía sau nếu được viết khá đầy đủ sẽ là “My father was born on the 2nd of September” vị vậy câu thiếu trạng tự chỉ thời hạn nên đại từ quan lại hệ cần điền là “when”.

Mệnh đề quan hệ nam nữ rút gọn (Reduced Relative clause)

Relative Clause có thể được rút về dạng ngăn nắp hơn và điều này gây tương đối nhiều khó khăn cho tất cả những người học trong việc nhận dạng với phân tích nghĩa của câu.

*
Hai dạng rút gọn gàng mệnh đề quan hệ nam nữ thông dụng

Hai dạng rút gọn gàng Relative Clause thông dụng nhất rất có thể kể đến:

Rút gọn gàng ở dạng lúc này phân từ bỏ (V-ing)

Rút gọn gàng ở dạng vượt khứ phân từ bỏ (V3/V-ed)

Rút gọn ở dạng bây giờ phân từ bỏ (V-ing)

Nếu động từ của mệnh đề quan hệ giới tính ở dạng công ty động, đại từ quan lại hệ rất có thể được lược quăng quật và đồng thời cồn từ được phân chia ở dạng hiện tại phân tự (V-ing).

Ví dụ: The professor who teaches English Literature is leaving our university.

Cách rút gọn: The professor who teaches -> teaching English Literature is leaving our university.

=> The professor teaching English Literature is leaving our university.

Rút gọn gàng ở dạng quá khứ phân từ bỏ (V3/V-ed)

Nếu đụng từ của Relative Clauseở dạng thụ động (be + V3/V-ed), đại từ quan liêu hệ và “be” có thể được lược bỏ, đồng thời cồn từ không thay đổi ở dạng quá khứ phân từ bỏ (V3/V-ed).

Ví dụ: The candidates who were chosen after the interview will have a field trip to our company.

Cách rút gọn: The candidates who were chosen after the interview will have a field trip to our company.

=> The candidates chosen after the interview will have a field trip lớn our company.

Xem thêm: 3 Ý Tưởng Khởi Nghiệp Lãi Cao Với Số Vốn Ít, Tìm Đại Lý Phân Phối Ví Da Trên Toàn Quốc

Tổng kết

Đại từ quan liêu hệ là 1 mảng kiến thức đặc trưng giúp fan học phát âm sâu và rõ mệnh đề dục tình hơn. Tác giả đã đối chiếu đại từ dục tình dưới tác dụng của bọn chúng trong mệnh đề quan hệ nam nữ để tín đồ học có cơ sở để hiểu và thực hiện đại từ quan hệ mang lại đúng.