Thông Báo Thay Đổi Cách Thức Mua Vip Trong Blade And Soul, Hướng Dẫn Bạn Mua Gold